Volda Judoklubb370x234

Volda Judoklubb vart stifta i 1982 av Charles Andrianjafintrimo.
Klubben har i 2018 ca. 28 aktive utøvarar og har 2 treningar i veka ved Høgtun grendahus i Volda.

TRENINGSTIDER :

Mandag og Onsdag (fylgjer skuleruta)

Barn : 18.00 – 19.15
Ungdom/Vaksne : 19.30 – 21.00

Trenarar sesong 2018 – 2019 : 
Hovudtrenarar :
Charles Andrianjafintrimo
Trenarar barn/ungdom :
Eivind Lillefosse
Ingvar Vikene

Styret 2018 : 
Leiar : Kåre Løvoll, tlf : 97777438
Kasserar : Roar Vikene
Styremedlemmar : Stig Jacobsen,  Harald Klepsvik, Charles Andrianjafintrimo
Varamedlem : 1. Helga Løvoll, 2. Daiva Paulen
Valnemnd : Thilo Lindner, Bjørn Paulen

Kontingentar og prisar, sesong 2018-2019 :
Medlemskontingent : 150 kr
Støttemedlem : 250 kr
Treningskontingent inkl. forsikring :
Barn og studentar : 1200 kr
Vaksne (frå 20 år) : 1700 kr
Familiemoderasjon : 200 kr
Gradering : 5. Mon/Kyu (gult) kr. 250,- / 4. Mon/Kyu (orange) kr. 300,- / 3. Mon/Kyu (grønt) kr. 350,- / 2. Mon/Kyu (blått) kr. 400,- / 1. Mon/Kyu (brunt) kr. 500,- / 1. Dan (svart) kr. 1000,-
Drakter : Høgde 100-180 cm kr. 600,- / Høgde 190-200 cm kr. 1.100,- (pris pr. januar 2018)

Kontonummer : 3992.30.57378

Klubben og styret kan kontaktast på epost : post(a)voldajudoklubb.no
Kasserar kan kontaktast på epost : kasserar(a)voldajudoklubb.no
Org.nr : 993 631 027